• Rodinné domy a občianska vybavenosť

    Rodinné domy a občianska vybavenosť

  • Obnova bytových domov

    Obnova bytových domov

  • Priemysel a komerčné objekty

    Priemysel a komerčné objekty

Naša spoločnosť ročne zrealizuje desiatky zákaziek na rodinných domoch a to na území Slovenska ako aj Rakúska. Spoločnosť je držiteľom oprávnenia vykonávať odborné práce v Rakúsku.

Rod. domy a občianska vybavenosť

V oblasti obnovy bytových domov naša firma zabezpečuje dborné poradenstvo, návrh prefinancovania, projektovú dokumentáciu, inžiniering a komplexné realizácie v oblasti TZB.

Obnova bytových domov

V oblasti komerčných a priemyselných objektov zabezpečuje naša firma komplexné realizácie v oblasti TZB. Zároveň realizujeme aj syst. stlačeného vzduchu a kompresorové stanice.

Priemysel a komerčné objekty

Spoločnosť GAMA MONT s.r.o. vznikla v januári 2007 na báze úzkej spolupráce s nemeckým výrobcom kompresorovej technológie BABATZ Kompressoren GmbH.

Spoločnosť sa preto prvé roky od svojho vzniku orientovala prevažne na inštalácie TZB v oblasti priemyslu. Našimi zákazníkmi boli prevažne firmy, ktoré pre potreby svojej výroby, rekonštruovali jestvujúce výrobné haly a prevádzky, alebo stavali nové. Neskôr sa spoločnosť začala orientovať aj na segment menších stavieb ( rodinné domy, penzióny a menšie komerčné objekty) – kde sme mohli naplno využiť naše zameranie sa na „nové technológie“ ktoré ku nám začali prenikať zo zahraničia.

Zrealizovali sme viacero zákaziek kde boli nainštalované tepelné čerpadlá, centrálne riadené vetracie systémy s využitím rekuperácie tepla, solárne kolektory a prvky inteligentnej regulácie budov. Od roku 2010 sme spečatili blízku obchodnú spoluprácu s nemeckým výrobcom REHAU, vo forme podpísania obchodnej a servisnej zmluvy. Spoločnosť GAMA MONT s.r.o. sa tak stala autorizovaným servisným partnerom fi REHAU ako aj Premium obchodným partnerom.

Od roku 2010 sme začali realizovať prvé zákazky aj na rakúskom trhu, kde je využitie nášho potenciálu s modernými technológiami ešte výraznejšie. Spoločnosť získala oprávnenia odborných činností v Rakúsku a k dnešnému dňu sme úspešne zrealizovali viacero rodinných domov pre slovenských ako aj rakúskych zákazníkov. Ostatnou oblasťou ktorej sa naša spoločnosť venuje je zabezpečovanie komplexných riešení v oblasti rekonštrukcie bytových domov.