Už 10 rokov sme Vaším profesionálnym partnerom.

Bytové domy

Home   /   Bytové domy

V rámci obnovy bytových domov, realizuje naša spoločnosť tieto činnosti :

 

Rekonštrukcia rozvodov zdravotechniky (voda, kanalizácia, plyn)

Rekonštrukcia rozvodov vzduchotechniky (vetracie potrubia, ventilátory)

Rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie, rozvádzačov a bleskozvodu.

Rekonštrukcia systému svietenia v spoločných priestoroch.

Návrh a realizácia zabezpečovacích prvkov pre bytové domy (kamery, alarm, bezpečnostné svietenie)

Návrh a realizácia prvkov domového dorozumievacieho systému (audio / video vrátnik)

Rekonštrukcia vykurovania (rozvody, odovzdávacie stanice tepla, hydraulické vyregulovanie a termoregulácia).

Inštalácia určených meradiel (vodomery) a ich plombovanie.

Inštalácia meračov tepla a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov.

Návrh a realizácia samostatných plynových kotolní.

Návrh a realizácia alternatívnych zdrojov vykurovania / ohrevu teplej vody ( tepelné čerpadlá / solárne systémy )

Návrh a realizácia prípojok pre bytové domy (voda, kanalizácia, plyn ), vrátane projektu a vybavenia všetkých povolení od dotknutých úradov štátnej správy.

Zhotovenie projektov a revízií.

Odborná likvidácia nebezpečných odpadov (Azbest)

 

 

Už zrealizované referenčné  stavby :

 

Bytový dom v Štúrove, Petofiho ul. č. 67-73– rozvody zdravotechniky, spolu 36bj

Bytový dom v Nitre, Dlhá ul. č. 28-32 – rozvody zdravotechniky, vyregulovanie UK, nová prípojka kanalizácie, spolu 33bj.

Bytový dom v Želiezovciach, Komenského ul. č. 18-21 – rozvody zdravotechniky, spolu 40bj

Bytový dom v Bratislave, Silvánska ul. č. 1-29– rozvody zdravotechniky, spolu 342bj

Bytový dom v Trnave, Hospodárska ul. č. 77, – rozvody zdravotechniky, vyregulovanie UK, spolu 24bj.

Bytový dom v Topoľčanoch, Bernolákova ul, č. 2112 – rozvody zdravotechniky, vyregulovanie a rekonštrukcia UK, spolu 60bj.

Bytový dom v Topoľčanoch, Jesenského ul. č. 2321– rozvody zdravotechniky, spolu 60bj.

Bytový som v Bratislave, Červenákova ul. č. 1-9 – rozvody zdravotechniky, spolu 44bj.

Bytový dom v Bratislave, K. Adlera č.1, – rozvody zdravotechniky, spolu 72bj.

Bytový dom v Bratislave, Mlynarovičova ul. č. 1 a 3, – rozvody zdravotechniky, nová prípojka vody, spolu 108bj.

Bytový dom v Bratislave, Piešťanská ul. č. 1 a 3, rozvody zdravotechniky, nová prípojka vody, spolu 64bj.

Bytový dom v Bratislave, Ivana Bukovčana č. 28 a 30, rozvody zdravotechniky, spolu 14bj.

Bytový dom v Piešťanoch, Vážska ul. č. 23-31– rozvody zdravotechniky, rozvody vzduchotechniky, spolu 90bj.

Bytový dom v Prievidzi,   Štefana Králika č. 17 – 19, rozvody zdravotechniky, spolu 60bj.

Novostavba bytového domu na Kysuckej ulici č. 10 v Bratislave  – vykurovanie, zdravotechnika.

Novostavba bytového domu na Donaufelder Strasse vo Viedni – vykurovanie, odovzdávacia stanica tepla, MaR, zdravotechnika, elektroinštalácia, videovrátnik, klimatizácie, vzduchotechnika.

Bytový dom v Bratislave, Toryská ul. č. 28 a 30, rozvody zdravotechniky, spolu 16bj.

Bytový dom v Bytči, Javorova ul.  č. 1001, rozvody zdravotechniky, spolu 48bj.

Bytový dom v Bratislave, Vilova ul. č. 13 až 19, rozvody zdravotechniky,

Bytový dom v Bratislave, Vlčie hrdlo č. 19 a 45, rozvody zdravotechniky, nová elektroinštalácia, vykurovanie plynovými kotlami a tepelným čerpadlom, spolu 8bj.

Bytový dom v Bratislave, Poludníkova ul. č. 1 až 9, rozvody zdravotechniky, spolu 60bj.

Bytový dom v Nitre, Partizánska ul. č. 57, rozvody zdravotechniky, spolu 60bj.

Bytový dom v Nitre, Škultétyho ul. č. 44 až 52, rozvody zdravotechniky, spolu 96bj.

Bytový dom v Bratislave, Pribišova ul. č. 4, rozvody zdravotechniky, spolu 91bj.

Bytový dom v Bratislave, Ševčenkova ul. č. 16, rozvody zdravotechniky, spolu 48bj.

Bytový dom v Seredi, Železničná ul. č. 1123, rozvody zdravotechniky, spolu 47bj.

Bytový dom v Bratislave, Čilížska ul. č. 22 až 26, prípojky kanalizácie a vody.

Bytový dom v Nitre, Novomeského ul. č. 2, rozvody zdravotechniky, spolu 60bj.

Bytový dom v Bratislave, Adámiho ul. č. 12 – 22, rozvody zdravotechniky, spolu 90bj.

Bytový dom v Bratislave, Rajecká ul. č. 34 až 38, rozvody zdravotechniky, spolu 60bj.

Súbor 8 bytových domov v Bánovciach nad Bebravou, vyregulovanie systémov teplej vody.

Bytový dom v Topoľčanoch, Ľ. Podjavorinskej č. 1942, rozvody zdravotechniky, spolu 60bj.

Bytový dom v Bratislave, Plzenská ul. č. 11, rozvody zdravotechniky, spolu 28bj.

Bytový dom v Štúrove, Nánanská cesta č. 66, rozvody zdravotechniky, spolu 32bj.

Bytový dom v Handlovej, Okružná ul. č. 13 až 23, rozvody zdravotechniky, spolu 84bj.

Bytový dom v Bratislave, Pražská ul. č. 35 až 39, rozvody zdravotechniky, spolu 54bj.

Bytový dom v Malackách, Štúrova ul. č. 151 až 159, rozvody zdravotechniky, spolu 104bj.

Bytový dom v Bratislave, Višňová ul. č. 7, rozvody zdravotechniky, spolu 16bj.

Bytový dom v Trnave, Beethovenova ul. č. 4 až 7, rozvody zdravotechniky, spolu 32bj.

Bytový dom v Jaslovských Bohuniciach, Sídlisko č. 335, rozvody zdravotechniky, spolu 16bj.

Bytový dom v Jaslovských Bohuniciach, Sídlisko č. 338, rozvody zdravotechniky, spolu 24bj.

Bytový dom v Bratislave, Alexyho ul. č. 3, rozvody zdravotechniky, spolu 52bj.

Bytový dom v Bratislave, Púpavova ul. č. 2-4 a Pustá ul. č. 38-40, rozvody zdravotechniky, spolu 80bj.

Bytový dom v Bratislave, L.Fullu ul. č. 9, rozvody zdravotechniky, spolu 97bj.

Bytový dom v Bratislave, Kadnárova ul. č. 27 až 43, prípojky kanalizácie.

Bytový dom v Bratislave, Ovručská ul. č. 8 až 10, rozvody zdravotechniky, rozvody vykurovania, vyregulovanie UK, spolu 30bj.

Bytový dom v Bratislave, Česká ul. č. 5 až 7, rozvody zdravotechniky, spolu 51bj.

Bytový dom v Bratislave, Heyrovského ul. č. 13, rozvody zdravotechniky, spolu 52bj.

Bytový dom v Topoľčanoch, J. Matúšku ul. č. 2250, rozvody zdravotechniky, vyregulovanie UK, spolu 92bj.

Bytový dom v Bratislave, Beňadická ul. č. 28 až 36, rozvody zdravotechniky, vyregulovanie UK, spolu 60bj.

Bytový dom v Bratislave, Furdekova ul. č. 6, rozvody zdravotechniky a vzduchotechniky, spolu 80bj.

Bytový dom v Hlohovci, Hlohová ul. č. 22, rozvody zdravotechniky a vyregulovanie UK, spolu 20bj.

Bytový dom v Hlohovci, Závalie  č. 11 až 13, rozvody zdravotechniky, spolu 32bj.

Bytový dom v Seredi, Garbiarska ul. č. 49, rozvody zdravotechniky, spolu 72bj.

Bytový dom v Bratislave, Uhrová ul. č. 1, rozvody zdravotechniky, vyregulovanie UK, prípojka kanalizácie a vody, spolu 37bj.

Bytový dom v Bratislave, Pri Struhe č. 40, rozvody zdravotechniky, rekonštrukcia kotolne, spolu 8bj.

Bytový dom v Bratislave, Jungmannova ul. č. 14 až 16, rozvody zdravotechniky, spolu 96bj.

Bytový dom v Bratislave, Janoškova ul. č. 4 až 6, rozvody zdravotechniky – voda.

Bytový dom v Nitre, Na Hôrke  č. 29 až 35, rozvody zdravotechniky, spolu 72bj.

Bytový dom v Senci, Kalinčiakova ul. č. 29 až 31, rozvody zdravotechniky, vyregulovanie UK, spolu 12bj.

Bytový dom v Bánovciach nad Bebravou, Strážovská ul. č. 12 až 17, rozvody zdravotechniky, spolu 60bj.

Bytový dom v Bratislave, Stromová ul. č. 19 až 25, rozvody zdravotechniky, spolu 50bj.

Bytový dom v Hlohovci, Michalská ul. č. 1, vyregulovanie UK, spolu 14bj.

Bytový dom v Malackách, F. Malovaného č. 1-3, výmena rozvodov ZTI,nová prípojka pitnej vody, spolu 32bj.

Bytový dom v Leviciach, Súkennícka ul. č. 1-7, výmena rozvodov ZTI,vyregulovanie UK, spolu 64bj.

Bytový dom v Šamoríne, Vodárenská a Hviezdna ul. č. 1-2, výmena ležatých rozvodov ZTI,

Bytový dom v Bratislave, Jégeho ul. č. 13-15, výmena rozvodov ZTI, spolu 64bj.

Bytový dom v Nitre, Wilsonovo nábr. 160-162, výmena rozvodov ZTI, spolu 14bj.

Bytový dem v Hlohovci, Sihoťská ul. č. 5-9, výmena rozvodov ZTI, spolu 36bj.

Bytový dom v Bratislave, Hradská ul. 108-112, výmena rozvodov ZTI, spolu 36bj.

Bytový dom v Bánovciach n B., Ul. A. Hlinku č. 1184, výmena rozvodov ZTI, spolu 51bj.

Bytový dom v Bánovciach n B., Ul. Hollého č. 1180, výmena rozvodov ZTI, spolu 16bj.

Bytový dom v Bratislave, Námestie Hraničiarov 14-16, výmena rozvodov ZTI, spolu 96bj.

Bytový dom v Bratislave, Hállová 18, výmena rozvodov ZTI, výmena rozvodov VZT spolu 48bj.

Bytový dom v Nitre, Richtára Peregrína, výmena rozvodov ZTI, spolu 27bj.

Bytový dom v Handlovej, Okružná 18-20, výmena rozvodov ZTI, spolu 28bj.

Bytový dom v Handlovej, Okružná 26-30, výmena rozvodov ZTI, spolu 42bj.

Bytový dom v Bratislave, Lotyšská 10-16, výmena rozvodov ZTI, výmena VZT spolu 64bj.

Bytový dom v Leviciach, Pri Tehelni 2-6, výmena rozvodov ZTI, spolu 48bj.

Bytový dom v Bratislave, J.Smereka 14-18, výmena rozvodov ZTI, spolu 88bj.

Bytový dom v Topolčanoch, J.Matušku 13-17, výmena rozvodov ZTI, spolu 69bj.

Bytový dom v Bánovciach nad Bebravou , Strážovská 1171, výmena rozvodov ZTI,výmena vnútornej a vonkajšej kanalizácie spolu 88bj..

 

 

Referenčné stavby, ktoré práve realizujeme.

 

Bytový dom v Bratislave, Ľubovnianska ul. č. 10-12, výmena rozvodov ZTI ,spolu 48bj.

Termín realizácie : Janár-Február 2018

 

Bytový dom v Nitre, Zvolenská ul. č. 2-8, výmena rozvodov ZTI ,spolu 64bj.

Termín realizácie : Janár-Február 2018

 

Bytový dom v Hlohovci, Podzámska ul. č. 23, výmena rozvodov ZTI, vyregulovanie UK ,spolu 32bj.

Termín realizácie : Janár-Február 2018

Máte záujem o naše služby ?

Sme tu pre Vás

KONTAKTUJTE NÁS