Už 10 rokov sme Vaším profesionálnym partnerom.

Kontakty

Obchodné meno GAMA MONT s.r.o.
sídlo Biovetská 44, Nitra 949 05
adresa prevádzky Rapatská 910, Veľké Zálužie
IČO 36 729 906
IČ DPH SK2022309432
Obch. register Okresný súd Nitra, číslo vložky 19334/N
Číslo účtu 2260961157 / 0200
IBAN SK73 0200 0000 0022 6096 1157
Banka VÚB a.s.
   
Konatelia Mgr. Milan Tököly
  Ing. Katarína Tökölyová
   
Riaditeľ spoločnosti Mgr. Milan Tököly
e-mail tokoly@gamamont.sk
   
Asistentka riaditeľa Sylvia Benčíková
Tel. 0911 876 600
e-mail info@gamamont.sk
   
Technický riaditeľ Peter Pauček
Tel. 0907 – 750 088
e-mail paucek@gamamont.sk
   
Projektový manažér – Rodinné domy …………………………………
Tel. 0918-518 059
e-mail servis@gamamont.sk
   
Obchod a rozpočty …………………………………
Tel. 0948 – 690 985
e-mail logistika@gamamont.sk
   
Obchodno – technický manažér Martin Klimeš
Tel. 0908 – 783 741
e-mail klimes@gamamont.sk
   
Koordinátor pre bytové domy Ing. Marián Levák
Tel. 0905 – 453 081
e-mail obchod@gamamont.sk
   
Koordinátor pre bytové domy Ing. Michal Belúch
Tel. 0911 – 750 089
e-mail koordinator@gamamont.sk
   
Servisný technik David Fazekas
Tel. 0948 – 775 115
e-mail servis@gamamont.sk
 
montér TZB Patrik Čirka
montér TZB František Čirka
montér TZB Martin Cintavý
montér TZB Ladislav Fazekas
montér TZB Roman Barabás
montér TZB Štefan Galo
montér TZB Karol Ištok
montér TZB Martin Košťál
montér TZB Roland Fazekas
montér TZB Michal Stoklas
montér TZB Michal Peterec
montér TZB Richard Kúkoľ
montér TZB Miroslav Hrdlica
montér TZB Ľubomír Hutlas

Zanechajte nám správu

[bws_google_captcha]