Už 10 rokov sme Vaším profesionálnym partnerom.

O nás

Home   /   O nás

Už 10 rokov sme Vaším profesionálnym partnerom v oblasti technického zariadenia budov.

 

História :

 

Spoločnosť GAMA MONT s.r.o. vznikla v januári 2007 na báze spolupráce s nemeckým výrobcom kompresorovej technológie, firmou BABATZ Kompressoren GmbH. Spoločnosť získala zastúpenie firmy BABATZ pre slovenský trh a venovala sa predaju, inštaláciám a servisu priemyselných kompresorov ako aj ostatného príslušenstva pre stlačený vzduch. Hlavnou oblasťou pôsobenia firmy v prvých dvoch rokoch boli hlavne firemné (priemyselné) objekty, výrobné, skladové a administratívne haly.

Vzhľadom na prvé dva úspešné roky pôsobenia firmy, sme sa rozhodli rozšíriť oblasť pôsobenia aj na vykurovanie, chladenie, vzduchotechniku elektroinštalácie a zdravotechnické inštalácie. Postupne sme získali odborné oprávnenia a certifikáty aj na realizácie v oblasti vykurovania, elektroinštalácií, chladenia, plynoinštalácie, montáže určených meradiel a nakladania s nebezpečným odpadom.

 

V roku 2009 bola oblasť stavebníctva zasiahnutá krízou, čo sa ihneď prejavilo aj v oblasti realizácie TZB. Platobná disciplína korporátnych zákazníkov sa výrazne zhoršila a preto sa spoločnosť musela prispôsobiť situácii na trhu. Zmena portfólia našich zákazníkov sa javila ako nevyhnutná možnosť, ak sme sa chceli úspešne udržať na trhu.

 

Od roku 2010 sme začali realizovať aj zákazky v sekcii rodinné a bytové domy. Podpísali sme obchodnú zmluvu s renomovaným nemeckým výrobcom z oblasti TZB (firma REHAU) a úspešne sme vstúpili aj na rakúsky trh, kde firma získala oprávnenie na realizácie TZB. V oblasti rodinných domov firma naplno využila svoj potenciál v oblasti moderných technológií (tepelné čerpadlá, centrálne vetranie s rekuperáciou, prvky inteligentnej regulácie a ovládania v domoch a podobne).

 

V oblasti bytových domov sme sa podieľali spočiatku na realizáciách v novostavbách  a to jednak na Slovensku ale aj v Rakúsku (v roku 2011 firma úspešne zrealizovala inštalácie TZB na bytovom dome vo Viedni) a neskôr hlavne v spolupráci s partnerom REHAU, sa firma začala špecializovať na rekonštrukcie jestvujúcich bytových domov. Okrem výmeny rozvodov TZB, elektroinštalácie a vzduchotechniky, ponúka naša firma v rámci obnovy bytových domov aj rekonštrukcie jestvujúcich systémov vykurovania (kotolne, odovzdávacie stanice tepla, vyregulovanie sústav UK, výmena a oprava rozvodov UK, inštalácia meračov tepla).   

 

Po desiatich rokov úspešného pôsobenia na slovenskom ako aj rakúskom trhu, sa firma GAMA MONT s.r.o. plne etablovala a vyprofilovala sa ako spoľahlivý, odborný a seriózny partner pre jestvujúcich ako aj nových zákazníkov, ktorí sa rozhodli využívať naše služby.

 

Čo ponúkame :           

 

Veľkou devízou našej firmy je množstvo odborných skúseností a vlastné „know-how“, ponúkame skúsenosti overené z množstva zrealizovaných zákaziek.

 

Spoločnosť sa opiera o vlastných zamestnancov v počte od 15 do 20 osôb, pričom okrem skúsených zamestnancov máme v našom tíme aj nových, šikovných a ambicióznych mladých ľudí, ktorým sme dali priestor aby sa u nás mohli realizovať a vybudovať si úspešnú kariéru. 

 

Spoločnosť disponuje vlastným vozovým parkom, dodávky a osobné vozidlá (v počte vozidiel k januáru 2017 : 16ks)

 

Spoločnosť má vlastné prevádzkové priestory vo Veľkom Záluží (cca 10km od Nitry), zrekonštruované a skolaudované v roku 2015, rozloha pozemku 12á, kancelárske priestory 150m2, skladové priestory 150m2, parkovisko pre vozový park.

 

Vlastné vybavenie, množstvo pracovného náradia a pomôcok rôznych druhov.

 

Vlastné skladové zásoby tovarov (niekoľko desiatok tisíc EUR).

 

Firma je držiteľom množstva oprávnení o odbornej spôsobilosti, certifikátov a osvedčení od viacerých renomovaných firiem ako napr. : REHAU, VIEGA, WURTH, IVAR, UPONOR, Oventrop, Samsung, Nibe,

 

Finančný obrat firmy GAMA MONT s.r.o. za rok 2016 je : viac ako 1,5 mil EUR. 

Firma je finančne stabilná, vyhýba sa „rizikovým“ zákazkám, od svojho vzniku sme neboli nikdy dlžníkmi v sociálnej alebo zdravotnej poisťovni, platíme štátu dane, mzdy sú uhrádzané vždy na čas a rovnako tak aj drvivá väčšina faktúr naším dodávateľom je hradená v lehote splatnosti.

Máte záujem o naše služby ?

Sme tu pre Vás

KONTAKTUJTE NÁS