Už 13 rokov sme Vaším profesionálnym partnerom.

GAMA MONT s.r.o.

Už 13 rokov sme Vaším profesionálnym partnerom v oblasti technického zariadenia budov.

Odborné poradenstvo, návrh riešenia, spracovanie projektovej dokumentácie.

Kompletné realizácie. Záručný a pozáručný servis.

Sekcia Rodinné domy

Vykonávame kompletné realizácie :

Vykurovanie a chladenie Vzduchotechnika a centrálne vetranie s rekuperáciou Zdravotechnické inštalácie Elektroinštalácie Inteligentné riadenie a regulácia

Sekcia Bytové domy

V rámci obnovy bytových domov, vykonávame tieto realizácie :

Výmena rozvodov zdravotechniky Výmena rozvodov vzduchotechniky Výmena rozvodov elektroinštalácie Výmena rozvodov vykurovania Rekonštrukcia kotolní Vyregulovanie systémov teplej vody a vykurovania

Sekcia Komerčné objekty

Vykonávame tieto realizácie : Vykurovanie priemyselných hál a komerčných objektov Strojovne chladenia a rozvody chladenia Kompresorové stanice a rozvody stlačeného vzduchu Zdravotechnické inštalácie Elektroinštalácie Riadenie a regulácia