Už 13 rokov sme Vaším profesionálnym partnerom.

O nás

Home   /   O nás

Už 13 rokov sme Vaším profesionálnym partnerom v oblasti technického zariadenia budov.

 

História :

 

Spoločnosť GAMA MONT s.r.o. vznikla v januári 2007 na báze spolupráce s nemeckým výrobcom kompresorovej technológie, firmou BABATZ Kompressoren GmbH. Spoločnosť získala zastúpenie firmy BABATZ pre slovenský trh a venovala sa predaju, inštaláciám a servisu priemyselných kompresorov ako aj ostatného príslušenstva pre stlačený vzduch. Hlavnou oblasťou pôsobenia firmy v prvých dvoch rokoch boli hlavne firemné (priemyselné) objekty, výrobné, skladové a administratívne haly.

Vzhľadom na prvé dva úspešné roky pôsobenia firmy, sme sa rozhodli rozšíriť oblasť pôsobenia aj na vykurovanie, chladenie, vzduchotechniku elektroinštalácie a zdravotechnické inštalácie. Postupne sme získali odborné oprávnenia a certifikáty aj na realizácie v oblasti vykurovania, elektroinštalácií, chladenia, plynoinštalácie, montáže určených meradiel a nakladania s nebezpečným odpadom.

 

V roku 2009 bola oblasť stavebníctva zasiahnutá krízou, čo sa ihneď prejavilo aj v oblasti realizácie TZB. Platobná disciplína korporátnych zákazníkov sa výrazne zhoršila a preto sa spoločnosť musela prispôsobiť situácii na trhu. Zmena portfólia našich zákazníkov sa javila ako nevyhnutná možnosť, ak sme sa chceli úspešne udržať na trhu.

 

Od roku 2010 sme začali realizovať aj zákazky v sekcii rodinné a bytové domy. Podpísali sme obchodnú zmluvu s renomovaným nemeckým výrobcom z oblasti TZB (firma REHAU) a úspešne sme vstúpili aj na rakúsky trh, kde firma získala oprávnenie na realizácie TZB. V oblasti rodinných domov firma naplno využila svoj potenciál v oblasti moderných technológií (tepelné čerpadlá, centrálne vetranie s rekuperáciou, prvky inteligentnej regulácie a ovládania v domoch a podobne).

 

V oblasti bytových domov sme sa podieľali spočiatku na realizáciách v novostavbách  a to jednak na Slovensku ale aj v Rakúsku (v roku 2011 firma úspešne zrealizovala inštalácie TZB na bytovom dome vo Viedni) a neskôr hlavne v spolupráci s partnerom REHAU, sa firma začala špecializovať na rekonštrukcie jestvujúcich bytových domov. Okrem výmeny rozvodov TZB, elektroinštalácie a vzduchotechniky, ponúka naša firma v rámci obnovy bytových domov aj rekonštrukcie jestvujúcich systémov vykurovania (kotolne, odovzdávacie stanice tepla, vyregulovanie sústav UK, výmena a oprava rozvodov UK, inštalácia meračov tepla). Za posledné štyri roky činí obrat v oblasti rekonštrucie rozvodov na bytových domoch viac ako 90% z ročného obratu firmy. Znamená to teda že firma sa uzko špecializuje na túto činnosť. 

      

Spoločnosť sa opiera o svojich skúsených dlhoročných pracovníkov, okrem pracovníkov profesistov (vodár-kúrenár, elektrikár, murár, alebo pomocný stavebný robotník), pracujú v štruktúre našej firmy aj riadiaci pracovníci, ako technický riaditeľ, alebo koordinátori realizácie prác na bytových domoch.

Spoločnosť disponuje vlastným vozovým parkom, dodávky a osobné vozidlá (v počte vozidiel

cca 10ks) a vlastným montážnym náradím rôzneho druhu a prevedenia.

Spoločnosť má vlastné prevádzkové priestory vo Veľkom Záluží (cca 10km od Nitry),

zrekonštruované a skolaudované v roku 2015, rozloha pozemku 12á, kancelárske priestory 150m2, skladové priestory 150m2, parkovisko pre vozový park.

Vlastné skladové zásoby tovarov (niekoľko desiatok tisíc EUR).

Firma je držiteľom množstva oprávnení o odbornej spôsobilosti (vodoinštalatérstvo
a kúrenárstvo, elektroinštalácie, plynoinštalácie, montáž vodomerov a meračov tepla, likvidácia azbestu) , certifikátov a osvedčení od viacerých renomovaných firiem ako napr. : REHAU, VIEGA, WURTH, IVAR, UPONOR, Oventrop, Samsung, Nibe, ISOVER,

Finančný obrat firmy GAMA MONT s.r.o. za roky 2017, 2018 a 2019 je cca 1,5 mil. EUR / rok.

Veľkou devízou našej firmy je množstvo odborných skúseností a vlastné „know-how“, ponúkame skúsenosti overené z množstva zrealizovaných zákaziek.

Za posledné roky sa naša spoločnosť výraznejšie zamerala na oblasť bytových domov. Ročne zrealizujeme zákazky na viac ako 20-tich bytových domoch. V rámci tejto oblasti spolupracujeme s viacerými správcovskými spoločnosťami ako aj s partnerskými firmami, ktoré sa venujú zatepľovaniu a celkovej revitalizácii bytových domov. Vzhľadom na naše úspešné pôsobenie na trhu, sme sa v roku 2017 a 2018 stali držiteľmi prestížneho certifikátu REHAU, ako „Špecializovaný montážny partner pre výmenu rozvodov v bytových domoch“. (tento certifikát bol na Slovensku udelený iba zopár firmám)

Máte záujem o naše služby ?

Sme tu pre Vás

KONTAKTUJTE NÁS