Už 15 rokov sme Vaším profesionálnym partnerom.

Komerčné objekty

Home   /   Komerčné objekty

V sekcii „Komerčné objekty“ realizuje naša spoločnosť tieto činnosti :

 

Vykurovanie / chladenie :

Návrh, realizácia, resp. rekonštrukcia systémov vykurovania (teplovodné – teplovzdušné – sálavé).

Návrh, realizácia, resp. rekonštrukcia kotolní.

Návrh a realizácia systémov alternatívneho vykurovania, resp. ohrevu teplej vody ( tepelné čerpadlá, solárne systémy ).

Návrh a realizácia systémov chladenia ( klimatizácie, fancoily, sálavé veľkoplošné systémy ).

Návrh a realizácia priemyselného chladenia ( pre potreby výrobných procesov ).

Návrh a realizácia, resp. rekonštrukcia strojovní chladenia.

Rekuperácia tepla – využitie odpadového (nadbytočného) tepla z výrobných procesov, pre potreby vykurovania a ohrevu teplej vody.

Návrh a realizácia systémov MaR (meranie a regulácia) pre vykurovanie / chladenie / ohrev teplej vody.

Zhotovenie odborného posudku – Návrh optimalizácie systémov vykurovania / chladenia, ohrevu teplej vody na jestvujúcich prevádzkach.

 

Zdravotechnika :

Inštalácia vnútorných a vonkajších rozvodov vody, kanalizácie a plynu.

Inštalácia zriaďovacích predmetov sanity.

Inštalácia systémov vonkajšej kanalizácie (odvod dažďovej vody, prečerpávacie stanice, zachytávacie nádrže na dažďovú vodu )

Dodávka a osadenie revíznych šácht pre potrebu dažďovej / splaškovej kanalizácie.

Návrh a realizácia prípojok vody, kanalizácie a plynu.

Návrh a realizácia prvkov MaR (meranie a regulácia) pre systémy zdravotechniky.

 

Vzduchotechnika :

Návrh a realizácia centrálnych / decentrálnych systémov vzduchotechniky (odsávanie, riadená distribúcia vzduchu ).

Návrh a realizácia centrálnych / decentrálnych systémov vetrania (riadená výmena vzduchu).

Dodávka a inštalácia vetracích (vzduchotechnických ) jednotiek.

Dodávka a inštalácia prvkov rekuperácie v systémoch vzduchotechniky.

Návrh a realizácia prvkov MaR (meranie a regulácia) pre systémy vzduchotechniky.

 

Elektroinštalácia :

Realizácia káblových rozvodov (silová časť)

Realizácia káblových rozvodov (slaboprúd, štruktúrovaná kabeláž )

Dodávka a inštalácia rozvádzačov.

Realizácia bleskozvodov.

Návrh a realizácia prvkov EZS (elektronické zabezpečovacie systémy) – kamery, alarm, senzory, bezpečnostné akustické a vizuálne prvky

Návrh a realizácia prvkov vizualizácie, centrálneho riadenia (ovládania) a merania

  • merače tepla / chladu, spotreby energie
  • ovládanie systémov vykurovania, chladenia, ohrevu teplej vody, vzduchotechniky, tieniacej techniky
  • ovládanie a automatizácia výrobných procesov (naprogramovanie na základe zadaných individuálnych požiadaviek zákazníka)
  • vizualizácia cez webové rozhranie, monitoring zákazníkom zadaných parametrov.

Kompresory a stlačený vzduch :

Návrh a realizácia kompresorových staníc.

Návrh a realizácia potrubných rozvodov pre stlačený vzduch.

Úprava stlačeného vzduchu.

Návrh a realizácia využitia odpadového tepla z kompresorovne (rekuperácia tepla).

Návrh centrálneho riadenia celého systému stlačeného vzduchu, vizualizácia cez web.

Návrh optimalizácie pre jestvujúce systémy stlačeného vzduchu, meranie spotreby.

Už zrealizované referenčné stavby :

Administratívna budova CAMPRI Nitra

Výrobná prevádzka CLAMASON Nitra

Výrobný prevádzka DS SMITH Nitra

Výrobná prevádzka NS ACM Nitra (bývalé Nitrianske strojárne)

Výrobná prevádzka FENESTRA Zlaté Moravce

Výrobná prevádzka SLOVARM Myjava

Výrobná prevádzka Klimstahl Myjava

Skladové a administratívne priestory FM LOGISTIC Sereď

Archeologický ústav SAV Nitra

Ministerstvo zahraničných vecí SR ( diplomatický zbor SR ) – kompletné služby v oblasti servisu, dodávky a inštalácie zariadení pre chladenia a vetranie na všetkých budovách v správe diplomatického zboru SR – Bratislava.

Mestský úrad v Nitre –  kompletné služby v oblasti servisu a údržby zariadení pre chladenia a vetranie v budove MSÚ Nitra (cca 100 zariadení )

Výrobná prevádzka NITRASKLO a.s. Nitra

Výrobná prevádzka BMC s.r.o. Nitra

Prevádzka HaZZ Nitra

Výrobná prevádzka RIBE Slovakia Nitra

Výrobná prevádzka Plastcom Nitra

Výrobná prevádzka P.A.P. s.r.o. Nitra

Výrobná prevádzka L.M.J. Salamander s.r.o. Nitra

Výrobná prevádzka Lasercut s.r.o. Jarok pri Nitre

Výrobná prevádzka Technov s.r.o. Rumanová

Výrobná prevádzka Agromont s.r.o. Nitra

Ústav na VTOS Nitra

Výrobná prevádzka Kovotopoľ Topoľčany

Slovenská Technická univerzita – pobočka Trnava

Združená stredná škola sklárska, Lednické Rovne

Stredná priemyselná škola – Dubnica

Výrobná prevádzka LEVICKÉ MLIEKARNE a.s.

Výrobná prevádzka IDS Slovmont a.s. Levice

Výrobná prevádzka UT Umwelt und Transporttechnik s.r.o.  Dolná Streda

Betonárka AGS, s.r.o. Trnava

Výrobná prevádzka PUCARO – Electro Isolierstoffe GmbH – Piešťany

ZIPP betonárka – Sereď

Výrobná prevádzka LEAR Corporation, logistický park Senec

Výrobná prevádzka M.O.C. s.r.o. Stará Turá

Výrobná prevádzka MEDECO CAST s.r.o. Považská Bystrica

Výrobná prevádzka SENAPO Senica

Výrobná prevádzka SECAR Bratislava a.s.

Výrobná prevádzka Alba Tooling s.r.o.  Šurany

Výrobná prevádzka Zornica Banko Fashion s.r.o.  Bánovce nad Bebravou

Výrobná prevádzka Motokomp s.r.o.  Veľký Meder

Výrobná prevádzka Air Liquid s.r.o.  Nitra

Objekt pošty vo Veľkom Záluží.

Objekt Školy vo Veľkom Záluží.

Objekt Hasičskej zbrojnice vo Veľkom Záluží.

Objekt zdravotné stredisko Bratislava – Rača

Objekt kulturneho domu v Lehote

Objekt materskej škôlky v Lehote

Objekt Spojenej školy Senec

a mnohé ďalšie….

Máte záujem o naše služby ?

Sme tu pre Vás

Kontaktujte nás